Brand­säkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att trapphus och loftgångar är helt fria från saker. Det är för att du och dina grannar snabbt ska kunna ta er ut om det börjar brinna.

Ambulans och räddningspersonal behöver också kunna ta sig fram smidigt för att kunna hjälpa till på ett snabbt och bra sätt.

Saker som står i vägen forslas bort

Vi är mycket måna om säkerheten för dig och dina grannar. Saker som förvaras i trapphus och loftgångar kommer vi därför att forsla bort.

Om vi tagit bort något som tillhör dig, kontakta kundservice. Vi förvarar sakerna i tre månader, sedan slänger vi dem. Om det upprepas tar vi ut en avgift för bortforslingen.

Kontakta kundservice