”Vi måste bevara och förvalta jordens resurser”

Amjad Abou Alzahab, miljöingenjör, Telge Bostäder

Telgebo nr 1 2022