”Vi måste bevara och förvalta jordens resurser”

Amjad Abou Alzahab, miljöingenjör

Telgebo nr 1 2022