Illustration. Två bin och blommor.
Tema: Miljö

Hjälp våra pollinerare

Våra pollinerare är utrotningshotade, något som verkligen kan få katastrofala följder för ekosystemen och då även för vår matproduktion. Men det finns sätt som vi kan hjälpa våra pollinatörer på.

Livsviktiga för mat, odlingar och natur

De vilda växterna är beroende av pollinatörer för att föröka sig. Pollinering innebär att pollen flyttas från blommors ståndare till pistiller så att växterna kan befruktas och sätta frö.

Den 14 maj till den 22 maj är det den nationella pollineringsveckan. Under den veckan informeras det lite extra mycket runt om i Sverige om hur viktigt det är att vi värnar om våra pollinerande insekter.

I Sverige finns flera tusentals pollinerande insekter som fjärilar, humlor, solitärbin, honungsbin, flugor och skalbaggar. Alla behövs de för att pollinera vår mat, våra odlingar och vår vilda natur.

Men många vilda pollinerande insekter är hotade, bland annat på grund av klimatförändringar, minskad tillgång till blommande ängsmarker och användandet av kemikalier och bekämpningsmedel.

Katastrofala följder för ekosystemet

Om vi bara tittar på bina så är en tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter hotade och minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt.

Att våra pollinerare är utrotningshotade kan verkligen få katastrofala följder för ekosystemen och då även för vår matproduktion. Så mycket som 75 procent av vad vi människor och djur äter får vi som ett resultat av pollinerarnas arbete. Så utan våra pollinatörer skulle det skulle gapa tomt på hyllorna i mataffären – särskilt i frukt- och gröntavdelningen.

Gör en insats!

Men det finns saker som vi kan göra för att hjälpa våra pollinerande små vänner. Vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö har sått ängar i våra bostadsområden, gjort insektshotell tillsammans med er hyresgäster samt planterat blommor och växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi har även anlagt en ekoslinga i Lina Hage där vi berättar om olika ekosystemtjänster som du kan hitta i vår natur. Vi deltar också i lökprojektet som Södertälje kommun startade hösten 2019. I projektet har man planterat remsor av blomsterlök runt om i Södertälje stad och kommundelar.

Så kan du hjälpa

Här kommer tips på åtgärder som du kan bidra med som hjälper våra pollinatörer:

 • Miljöikon

  Odla växter som ger mycket nektar och pollen.

 • Miljöikon

  Tillverka fröbomber, bivattnare och sandbäddar.

 • Miljöikon

  Bygg eller köp biholkar eller insektshotell.

 • Miljöikon

  Lämna en del av naturen orörd.

 • Miljöikon

  Anlägg en äng.

 • Miljöikon

  Undvik giftiga kemikalier och ogräsmedel när du odlar.

 • Miljöikon

  Köp ekologisk mat.