Tema: Miljö

Vi bygger med tanke på miljön

När vi ska bygga ett nytt hus använder vi på Telge Bostäder oss av miljöklassificeringen Miljöbyggnad Silver.

Det innebär att byggnadens energianvändning, luftkvalitet, ventilation, insläpp av dagsljus, fuktsäkerhet, ljudmiljö med mera håller en mycket hög nivå.

Produkter och material kontrolleras

Vi använder oss också av SundaHus Miljödata. Det är ett produktvalsystem som används för att följa upp och kontrollera vilka byggprodukter och material som byggs in i våra bostäder. Vi registrerar också alla produkter som används i våra byggprojekt och alla hus har en egen unik loggbok.

Vid alla nybyggnationer gör också en ekosystemtjänstinventering. Då identifierar vi de gröna värden som finns på platsen och undersöker om det finns några som riskerar att försvinna i samband med nybygget.

Låg enerianvändning

Utöver att minska avtrycket från själva byggandet så strävar vi mot att den färdiga byggnadens energianvändning ska vara lägre än kraven i Boverkets byggregler för att klimatavtrycket ska bli mindre under driftskedet.