Pontus Werlinder
Ledare

Våren ger hopp!

Knappt hade Folkhälsomyndigheten hunnit meddela att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom, så fick vi nyheten om att Ryssland invaderat Ukraina.

Nya orosmoln uppstår i vår vardag. Vi befinner oss i en turbulent tid med en värld som ständigt förändras.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Många känner oro för världsläget. Det kommer in samtal och frågor till vår kundtjänst om skyddsrum. När det gäller den ökade hotbilden avseende kris och krig har vi som hyresvärd skyldighet att i iordningställa skyddsutrymmen inom 48 timmar från besked från myndighet.

På Myndigheten för beredskap MSB:s webbplats finns en karta över alla Sveriges skyddsrum. Vi som bostadsbolag arbetar dagligen för att våra bostadsområden ska vara trygga för våra hyresgäster.

Det är hoppet som skänker styrka och mod. Fånga de ljusglimtar som gör vardagen lite ljusare. När vårsolen värmer upp både dagar och nätter hoppas jag du känner hopp om vår och försommar.

Nyproduktion och uttökade öppettider

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. Snart sätter vi spaden i backen för vår nyproduktion i centrala Järna vid Löwens väg, med 22 lägenheter på 1-3 rum och kök.

Vi har infört ökade öppettider på våra tre distriktskontor i Hovsjö, Lina och Brunnsäng, en önskan från våra hyresgäster som vi lyssnat på.

Nytt är också våra Trivselvärdar som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Telge Bostäder. I projektet anställs långtidsarbetslösa under två år, för att hjälpa och stötta hyresgäster att sortera hushållsavfall och hålla rent i våra bostadsområden.

Ta hand om varandra!

Pontus Werlinder
vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö