Person i arbetskläder sopar vid en sopstation
Tema: Miljö

Trivselvärdar hjälper dig att sortera rätt

Vi på Telge Bostäder och Telge Hovsjö försöker hela tiden öka tryggheten och trivseln i våra områden.

Tidigare har vi berättat om portvakterna som är en viktig del i det arbetet. Nu har vi startat ett liknande projekt med trivselvärdar, kanske har du redan stött på någon av dem i ditt område?

Håller rent och informerar

Den 1 februari började våra trivselvärdar sin anställning efter en månad lång praktik. Totalt är det sju trivselvärdar och en arbetsledare som jobbar tillsammans ute i våra bostadsområden.

Till varje distrikt hör två trivselvärdar som ansvarar för att hålla rent och snyggt ute i alla de bostadsområden som finns i distriktet. Våra trivselvärdar plockar skräp, kollar källargångar, sopstationer och miljörum. De finns tillgängliga i miljöhusen vissa tider för att kunna hjälpa dig som hyresgäst och informera om källsortering.

Sortera på rätt sätt

Trivselvärdarna städar även runt de fastighetsnära sopstationerna och ser till att rätt avfall ligger i rätt kärl. De håller koll på om skadedjur har tagit sig in i kärlen och om de upptäcker skadedjur anmäler de det till distriktskontoren.

Men deras kanske allra viktigaste uppgift är att hjälpa dig som hyresgäst hos oss att göra rätt. Det är viktigt att slänga rätt sopor i rätt sorteringskärl. När vi sorterar rätt kan soporna återvinnas i stället för att hamna ute i naturen och förstöra miljön.

– Vi har haft stora problem med sopor i våra områden, så det var där idén om trivselvärdar föddes. Vi vill kunna påverka och komma till bukt med till exempel sopdumpningar i områdena, men framför allt kunna kommunicera med våra hyresgäster att det är viktigt att källsortera, säger Gülseren Büyükbalik, chef social hållbarhet på Telge Bostäder.

Person i arbetskläder sopar vid en sopstation

Hakim och Bahnam är två av våra sju nya trivselvärdar. Varje distrikt kommer ha två trivselvärdar som ser till att områdena ser snygga ut. Bland annat genom att ta hand om sopor, plocka skräp och informera våra hyresgäster om källsortering.

Förebild för andra

Skillnaden mellan portvakterna och trivselvärdarna är att portvakterna jobbar med lokalvård inne i våra fastigheter och städar då inomhus i entréer, trapphus och tvättstugor.

Trivselvärdarna däremot jobbar med städning ute i våra områden och ser till att det är rent och snyggt även utomhus.

– När jag träffar hyresgästerna som kommer och sorterar blir jag glad. Men när jag ser att deras barn och barnbarn är med, då blir jag extra glad för då ser de hur man sorterar rätt. Barnen gör inte som man säger, de gör som man själv gör och därför är det så viktigt att visa hur man sorterar. Barnen är framtiden, berättar Milad Dergham, arbetsledare för trivselvärdarna.