Stambytesprojekt i Fornbacken

Här samlar vi all information om stambytesprojektet i Fornbacken. Du hittar frågor och svar, kontaktuppgifter till projektgruppen och kundservice samt annan nödvändig information.

Vad händer i Fornbacken?

Under 2021 påbörjade vi arbetet med ett stambyte i Fornbacken. Stambytet sker i två etapper med start på Fornbacken 29-55, andra etappen är Fornbacken 57-75.

Vi räknar med att hela stambytet tar två år att genomföra.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att ledningarna i väggarna byts ut till nya, det behöver göras ungefär var 40-50:e år. De ledningar som byts ut är vattenledningar, elledningar och avlopp.

Ledningarna kallas för stammar och ser till så att varje lägenhet får el och vatten. Eftersom stammarna är gamla och slitna är det nu dags att byta dem.

Hur går det till?

Ett stambyte tar tid, men vi räknar med att din lägenhet renoveras i ungefär åtta veckor. Du kommer att bo kvar under renoveringstiden.

Eftersom badrummet kommer att totalrenoveras och vattnet i köket stängs av ställer vi upp bodar med toalett och dusch på gården.

Vad händer just nu?

Just nu samlar vi in medgivanden för Fornbacken 57-75 . Vi hoppas kunna starta stamrenoveringen hösten 2023.

Vi har skickat ut ett brev till alla hyresgäster som kommer att beröras av stamrenoveringen där vi informerar om ordningen som husen kommer att renoveras.

Undantag från den ordningen är Fornbacken 67. Där kommer stamrenovering att genomföras snarast på grund av en vattenskada. De hyresgäster som berörs har fått information av oss.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.