Stambytesprojekt i Ronna

Här samlar vi all information om stambytesprojektet i Ronna. Du hittar frågor och svar, kontaktuppgifter till projektgruppen och kundservice samt annan nödvändig information.

Vad händer i Ronna?

Stambytet sker i flera etapper. Medgivandeprocessen pågår nu på Spjutvägen 2-12 och Hövdingevägen 1-17.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att ledningar i väggarna byts ut till nya, det behöver göras ungefär var 40-50:e år. De ledningar som byts ut är vattenledningar, elledningar och avlopp.

Ledningarna kallas för stammar och ser till så att varje lägenhet får el och vatten. Eftersom stammarna är gamla och slitna är det nu dags att byta dem.

Hur går det till?

Ett stambyte tar tid, men vi räknar med att din lägenhet renoveras i ungefär åtta till tio veckor. Du kommer att bo kvar under renoveringstiden.

Eftersom badrummet kommer att totalrenoveras och vattnet i köket stängs av under en period kommer vi att ställa upp bodar med toalett och dusch på gården.

Vad händer just nu?

Vi har delat ut en informationsfolder till de hyresgäster som berörs. I foldern förklarar vi närmare hur stambytet går till och vad som kommer att ske i deras lägenheter.

Tillsammans med foldern har en medgivandeblankett delats ut, varje hushåll måste godkänna att vi renoverar deras lägenhet. När alla blanketter har skrivits under och lämnats in till oss kan vi sätta ett startdatum för renoveringen.