Stambytesprojekt på Karlslundsgatan

Här samlar vi all information om stambytesprojektet på Karlslundsgatan 10 och 14. Du hittar frågor och svar, kontaktuppgifter till projektgruppen och kundservice samt annan nödvändig information.

Vad händer på Karlslundsgatan?

På Karlslundsgatan 14 har vi påbörjat arbetet med stamrenoveringen och är färdiga med etapp 2 (stam 1).

Ett stambyte innebär att ledningar i väggarna byts ut till nya, det behöver göras ungefär var 40-50:e år. De ledningar som byts ut är vattenledningar, elledningar och avlopp samt värmestammen till badrummen.

All el byts ut till ny modern standard så att den följer nya lagar och regler (gäller för Karlslundsgatan 10).

Ledningarna kallas för stammar och ser till att varje lägenhet får el och vatten. Eftersom stammarna är gamla och slitna är det nu dags att byta dem.

Hur går det till?

Ett stambyte tar tid men vi räknar med att din lägenhet renoveras i ungefär åtta veckor. Du kommer att evakueras under renoveringstiden, men det vet du ju redan.

Stambytet innebär att:

  • Alla stammar byts ut.
  • Ny el dras i hela lägenheten.
  • Badrummet moderniseras till dagens gällande standard.
  • Köken får nya stammar fram till diskbänken och ni får en ny kökskran/blandare som är förberedd för golvdiskmaskin.
  • Hela hallen renoveras och får nytt golv, nymålade väggar och tak samt snickerier, ny tamburdörr (säkerhetsdörr).

Vi presenterar hela paketet under vår informationsträff.

Hur lång tid tar det?

  • Karlslundsgatan 14: Vi räknar med att stambytet kommer att vara färdigt i december 2022.
  • Karlslundsgatan 10: Stambytet kommer att påbörjas i början av 2023 och beräknas vara färdigt i december 2023.

Vad händer just nu?

Just nu samlar vi in medgivanden för Karlslundsgatan 10. Vi har även haft informationsträffar med hyresgästerna.