Seniorbostäder

Dags att bo lite bekvämt? För dig som är 65 år eller äldre kan vi erbjuda seniorbostäder. Det är bostäder med hög fysisk tillgänglighet och ökade möjligheter till gemenskap.

Våra seniorbostäder har höga krav på trygghet och säkerhet. Om lägenheten inte ligger på markplan så finns det hiss upp till den.

Förmedling

Seniorbostäder förmedlas enligt samma regelverk som övriga bostäder.
Är du 65 år eller äldre och söker ett bekvämt seniorboende så hittar du våra lediga lägenheter här.

Alla seniorbostäder är märkta med någon av de här ikonerna: 65 70

Tillgängligt boende

Det finns mycket att vinna i livskvalitet genom ett framkomligt och tillgängligt boende. Till exempel att äldre kan bo kvar hemma längre, det bidrar till minskad omflyttning, stabilare bostadsområden och mindre behov av äldreboenden.