Lägenheter

Telge Bostäder erbjuder allt från små ettor med kokvrå till stora sjurummare. Beroende på hur din familje- och livssituation ser ut kan du hitta en bostad som passar dina behov.

Mitt i stan eller lite utanför?

Telge Bostäder har cirka 10 000 bostäder varav cirka 650 radhus i 23 områden.

Bostadsområdena finns i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna. Samtliga lägenheter är hyresrätter och består av allt från ett rum och kokskåp till sju rum och kök

Våra lägenheter täcker alla stilar från sekelskifte med stuckatur och högt i tak via miljonprogram till nyproduktion där du kan bli den förste som flyttar in.

Vårt uppdrag: att ge Södertäljeborna ett hem

Vi jobbar på kommunens uppdrag med att förvalta och förädla bostäder för att skapa bra och sunda boendemiljöer till rimlig kostnad. Enligt vårt uppdrag ska vi: ”erbjuda ett varierat bostadsbestånd med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.”

Välkommen att hitta hem hos oss!