Studentlägenheter

Våra studentlägenheter har omvandlats till ungdomsbostäder

Vi erbjuder inte längre studentlägenheter men du är välkommen att ställa dig i vår ordinarie bostadskö.

Läs mer om vår ungdomsbostäder här