Tillgängligt boende

Bostäder med hög tillgänglighet är bra inte bara för äldre eller för personer med funktionsvariation. Även småbarnsfamiljer har stor nytta av en lättillgänglig boendemiljö där det går smidigt att ta sig in och ut ur entrén med barnvagn, cykel eller matkassar.

För personer med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt syn och hörsel minskar risken för skador och olyckor vid hög tillgänglighet.

Våra områden med tillgängliga bostäder

Vi kan erbjuda bostäder med tillgänglighet nivå 4 och 5 i områdena; Bergvik, centrum, Järna, Lina Hage och Saltskog.

5 olika tillgänglighetsnivåer:

Bedömningen av tillgänglighet mäts på en skala från 0-5. Nivåerna är uppbyggda så att varje nivå motsvarar de behov en person med en viss grad av funktionsnedsättning har.

Inget av kriterierna för nivå 1 tillgodoses.

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som inte använder gånghjälpmedel (möjligen käpp) men som kan ha balanssvårigheter eller nedsatt syn.

Följande kriterier måste uppfyllas för nivå 1:

 • Ledstänger vid trappor och ramper.
 • Gångvägen fram till entrén är fast, jämn och tydligt markerad mot angränsande mark.
 • God belysning vid gångvägar, entré och i trapphus.

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg.

Följande kriterier utöver de ställda för nivå 1 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator utanför entré eller i entréplan, alternativt hiss i trapphuset. (Om uppställningsplats finns innanför entrén krävs tillräckligt stort vilplan)
 • Entrétrappa får ha max tre (3) trappsteg, om rollatorn inte kan lämnas utanför entrén.
 • Gångväg fram till entrén får ha max tre (3) trappsteg.

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder rollator, men som ej kan ta denna uppför trappsteg och måste ta rollatorn in genom entrén (för förvaring i entréplanet).

Följande krav utöver de ställda för nivå 1 och 2 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator i entréplanet, alt. hiss.
 • Tillräckligt stort vilplan utanför entrén måste finnas.
 • Gångväg fram till entrén ska vara utan trappsteg.
 • Entrén ska kunna passeras nivåfritt, eller via ramp/hiss.

Entrén fungerar för personer som ej kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol.

Följande kriterier utöver de ställda för nivå 1, 2 och 3 måste uppfyllas:

 • Uppställningsplats för rollator/rullstol alternativt hiss i trapphuset som rymmer rollator/rullstol måste finnas.
 • Hiss måste finnas och vara nåbar utan trappsteg.