Planer för utveckling av Brunnsäng centrum

År 2019 köpte Telge Bostäder Brunnsäng centrum. Nu planerar vi att rusta upp och bygga om för en tryggare stadsmiljö – i början av september 2021 lämnades planansökan in till Södertälje kommun.

Ett levande centrum

Vi vill ta vara på Brunnsäng centrum och utnyttja dess fulla potential. Planansökan som är inlämnad innehåller ett förslag på hur Brunnsäng centrum kan utvecklas till ett mer levande centrum och hur de nya bostäderna kan se ut.

Kommunen undersöker nu förutsättningarna att påbörja planarbete som möjliggör byggande av nya bostäder och lokaler. Planansökan är det första steget i planprocessen, vilket betyder att byggstart fortfarande ligger långt fram i tiden.

Dialog med hyresgästerna

Vi är måna om att hitta bra lösningar för alla inblandade – både före, under och efter bygget. Därför har vi tidigt en dialog med våra hyresgäster och lokalhyresgäster om vad planerna är för centrum och närområdet.

Om allt går enligt plan kan bygget starta tidigast år 2027.

Animationen är en skiss som visar hur Brunnsäng centrum kan komma att se ut i framtiden.