Planer för utveckling av Brunnsäng centrum

Telge Bostäder köpte Brunnsäng centrum 2019. Nu planerar vi att rusta upp och bygga om för en tryggare stadsmiljö.

I januari 2022 lämnade Södertälje kommun positivt planbesked och nu pågår uppstart av planarbetet.

Ett levande centrum

Vi vill ta vara på Brunnsäng centrum och utnyttja dess fulla potential. Planbeskedet innehåller ett förslag på hur Brunnsäng centrum kan utvecklas till ett mer levande centrum och hur de nya bostäderna kan se ut.

Kommunen förbereder nu start av planarbete som möjliggör byggande av nya bostäder och lokaler. Planarbetet kommer att pågå i några år, vilket betyder att byggstart fortfarande ligger långt fram i tiden.

Dialog med hyresgästerna

Vi är måna om att hitta bra lösningar för alla inblandade – både före, under och efter bygget. Därför har vi tidigt en dialog med våra hyresgäster och lokalhyresgäster om vad planerna är för centrum och närområdet.

Om allt går enligt plan kan bygget starta tidigast år 2027.

Animation av en skiss som visar hur Brunnsäng centrum kan komma att se ut i framtiden.

Animationen är en skiss som visar hur Brunnsäng centrum kan komma att se ut i framtiden.