Bostäder på Fagernäs

Trenden att vilja flytta ut på landet håller i sig och vi på Telge Bostäder ser en möjlighet att kunna skapa nya, hållbara bostäder på Fagernäs i Mölnbo.

Planen är att de nya husen ska utformas i samklang med de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.

Nästa steg

Vår bygglovsansökan på en mindre del av fastigheten har överklagats och vi arbetar just nu med ett omtag.

Vår avsikt är att fortsätta skapa nya, attraktiva bostäder på denna fina plats i Mölnbo. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med information.