Bostäder på Fagernäs

Trenden att vilja flytta ut på landet håller i sig och vi på Telge Bostäder ser en möjlighet att kunna skapa nya, hållbara bostäder på Fagernäs i Mölnbo.

Med hänsyn till natur och kultur

Planen är att de nya husen ska utformas i samklang med de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.

Just nu arbetar vi med en plan- och bygglovsprocess. Vi kommer löpande att uppdatera denna sida med information.