Fagernäs

Trenden att vilja flytta ut på landet håller i sig och vi på Telge Bostäder ser en möjlighet att kunna skapa nya, hållbara bostäder på Fagernäs i Mölnbo.

20 nya bostäder

Byggstart för 20 lägenheter planeras till hösten 2022 och bostäderna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2023.

Byggnaderna utformas i samklang med de naturvärden som finns på platsen och är väl anpassade till kulturmiljövärdena. Planen är att de nya husen ska smälta in i miljön med tanke på utformning, materialval och färger.