Löwens väg, Järna

Vi bygger 22 nya lägenheter på Löwens väg i Järna. Huset byggs i souterräng med fyra våningar från gatan och tre våningar mot gården.

Bygglovet blev godkänt i oktober 2021 och vi planerar att välkomna de nya hyresgästerna hem våren 2023.

Vi bygger hållbart

Vi bygger sunda och hållbara hus. På taket sätter vi solceller för att kunna förse fastigheten med närproducerad el.

I planen för hyresrätterna på Löwens väg har vi också fångat in ett antal åtgärder som vi kan göra på platsen för att förstärka det ekologiska sambandet. Det har vi gjort genom ekosystemanalys.

Vi kommer att stärka det ekologiska sambandet genom att plantera träd och buskar som kompenserar för de naturvärden som berörs av exploateringen, men som även stärker förutsättningarna för till exempel pollinering.

Olika typer av växtlighet skapar också förutsättningar att omhänderta dagvatten, det skapar trevliga miljöer att vistas i och det ger goda förutsättningar för ett bra lokalklimat.

Tillgängliga mötesplatser

Vi kommer i samband med den här nyproduktionen också att se till så att skogsparken på baksidan blir mer tillgänglig, och en trevlig mötesplats för de som bor i området.