Seniorbostäder i Lina Hage

Just nu pågår ett planarbete för seniorboende i Lina Hage. Planarbetet ingår i ett gemensamt arbete tillsammans med Telge Fastigheter, som planerar för ett vårdboende på samma fastighet.

Stor efterfrågan

En del av vårt arbete som allmännyttigt bostadsbolag handlar om att tillhandahålla bostäder för alla skeden i livet. Just nu vet vi att efterfrågan är stor på bostäder för våra äldre hyresgäster, därför tycker vi att det känns bra att planerna är igång för ett nytt seniorboende i trevliga Lina Hage.

Platsen för det planerade seniorboendet ligger sydväst om korsningen Porslinsvägen och Kaxbergsvägen.

Nästa steg

Eftersom planarbetet för Telge Fastigheters vårdboende har pågått en tid har processen hunnit komma en bit på vägen redan. Nästa steg är granskningsskedet, då det finns möjlighet att som Södertäljebo tycka till om planerna.

Mer information