Mötesplats Södertälje

Södertälje har ett rikt föreningsliv. Telge stöttar Mötesplats Södertälje som arbetar för att göra föreningslivet tillgängligt för fler. Målet är en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Södertälje.

Gratis aktiviteter på sommaren

Under 2023 besökte cirka 2500 barn och unga Mötesplats Södertälje. På Mötesplats Södertälje samarbetar olika föreningar och aktörer. Mötesplats Södertälje är gratis, kul, tryggt och en chans för barn att komma i kontakt med föreningslivet.

Varför gör vi det här?

Vi bryr oss om framtiden för barn och unga. Och vi bryr oss om Södertälje. Därför arbetar Telge målinriktat med bland annat sponsring.

Genom att stötta lokala idrottsklubbar och föreningar ekonomiskt skapar vi förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för våra barn och unga.