Godkänd mätarplats för vattenmätare

Telge Nät ansvarar för vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för att mätarplatsen uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet.

Se över mätarplatsen - för din egen skull

Vattenmätarbytet och uppmaningen att se över platsen runt mätaren, är till för din egen skull. Dels för att din faktura ska bli rättvis och dels för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i ditt hem.

Vattenskador kan kosta dig mycket tid och pengar. Se nödvändiga åtgärder som en investering som ökar säkerheten.

Om vi måste genomföra mätarbytet trots brister på mätarplatsen, för att uppfylla de myndighetskrav som ställs på VA-huvudmannen, frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador i hemmet och VA-installationen, som kan kopplas till mätarbytet.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har frågor om mätarplatsen, så hjälper vi dig.