Förbered dig inför bytet av vattenmätare

Inför bytet kan du börja med att ta reda på var din vattenmätare sitter. För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt, så behöver du hjälpa oss med följande:

 1. Säkerställ att din vattenmätare har en konsol och att avstängningsventilerna fungerar som se ska, hur du gör det kan du läsa om längre här på den här sidan. Här kan du läsa om hur mätarplatsen ska se ut för att vara godkänd.
 2. Se till att vattenmätaren är lätt att komma åt, det ska vara fritt minst 70 cm ovanför och 60 cm framför mätaren och enkelt att stå framför den.
 3. En person över 18 år måste vara hemma vid bytet.
 4. Håll eventuella husdjur kopplade eller instängda under vårt besök.

Att tänka på

För att våra tekniker ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till huset eller där mätaren sitter är säker.

Under vintertid innebär det till exempel att det måste vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar.

Om det finns risk för exempelvis halka, kan teknikern betrakta arbetsplatsen som farlig och lämna återbud. Då behöver ni åtgärda faran och boka en ny tid för mätarbytet.

Vattnet stängs av

Ett byte tar normalt sett cirka 30 minuter och under den tiden är vattnet avstängt

För dig med mätarbrunn med nedstigning

 1. Klipp ner eventuella grenar, buskar och växter framför mätarbrunnen.
 2. Lås upp eventuella lås.
 3. Säkerställ att luckan enkelt går att lyfta för en person (max 15 kg).
 4. Töm mätarbrunnen på eventuellt vatten.
 5. Se till att det finns en fungerade stege att klättra ner på.
 6. Se till att mätarbrunnen är tydligt markerad med skylt på fast stolpe.

För dig med mätarbrunn utan nedstigning

 1. Klipp ner eventuella grenar, buskar och kvistar framför mätarbrunnen.
 2. Kontrollera att vattenmätaren och konsolen som vattenmätaren är placerad i går att lyfta upp.
 3. Säkerställ att slangarna/lyftanordningen i brunnen är i rätt längd. Detta så att vattenmätaren enkelt kan lyftas upp ur brunnen till marknivå vid byte och installation.
 4. Se till att mätarbrunnen är tydligt markerad med skylt på fast stolpe.

Att tänka på

För att våra tekniker ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen till mätarbrunnen är säker.

Under vintertid innebär det till exempel att det måste vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar.

Om det finns risk för exempelvis halka, kan teknikern betrakta arbetsplatsen som farlig och lämna återbud. Då behöver ni åtgärda faran och boka en ny tid för mätarbytet.

Vattnet stängs av

Ett byte tar normalt sett cirka 30 minuter och under den tiden är vattnet avstängt.

Vattenmätare i brunn med stege respektive hiss

Behöver du vara hemma vid vattenmätarbytet?

 • Lägenhet med vattenmätaren inne i lägenheten.
 • Villa med vattenmätaren inne i bostaden.
 • Tänk på att den som tar emot oss måste vara över 18 år.
 • Lägenhet med vattenmätare i trappuppgång eller centralt utrymme.
 • Fastighet med mätarbrunn utomhus.

Det är vi som utför ditt mätarbyte

Porträttbilder och namn på teknikerna som utför mätarbytet

Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och för att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt.

Beställ vattenavstängning

Innan ett byte av avstängningsventil för inkommande vatten måste servisventilen till fastigheten stängas av. Fyll i formuläret för vattenavstängning eller kontakta kundservice 5 arbetsdagar innan du behöver stänga av eller öppna ventilen.

Kontrollera ventilerna

För att vara säker på att dina ventiler fungerar behöver de kontrolleras regelbundet. Om du får läckage någonstans i ditt hus behöver ventilerna fungera så att du kan stänga av vattnet.

Vi rekommenderar att du kontrollerar ventilerna med jämna mellanrum.

Så kontrollerar du avstängningsventilerna

 • Stäng ventilen innan mätaren (den sitter mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran.
 • Om mätaren står still (kugghjulet ska inte snurra) och det inte rinner vatten ur kranen, fungerar ventilen.
 • Kontrollera på samma sätt att ventilen efter mätaren också fungerar.

Om det rinner vatten ur kranen eller kugghjulet snurrar när ventilen är avstängd, behöver du kontakta en rörmokare som byter till tättslutande ventiler.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har frågor om mätarplatsen, så hjälper vi dig.