Det här behöver du göra innan vi byter din vattenmätare

Innan vi kommer hem till dig behöver vi din hjälp att förbereda så att bytet går smidigt.

Förbered dig inför bytet

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att hjälpa oss med följande:

 • Säkerställ att din vattenmätare har en konsol och att avstängningsventilerna fungerar som se ska, hur du gör det kan du läsa om längre här på den här sidan. Här kan du läsa om hur mätarplatsen ska se ut för att vara godkänd.
 • Se till att vattenmätaren är lätt att komma åt, det ska vara fritt minst 70 cm ovanför och 60 cm framför mätaren och enkelt att stå framför den.
 • En person över 18 år måste vara hemma vid bytet.
 • Håll eventuella husdjur kopplade eller instängda under vårt besök.

Mätarbrunn med nedstigning

 • Klipp ner eventuella grenar, buskar och växter framför mätarbrunnen.
 • Lås upp eventuella lås.
 • Säkerställ att luckan enkelt går att lyfta för en person (max 15 kg).
 • Töm mätarbrunnen på eventuellt vatten.
 • Se till att det finns en fungerade stege att klättra ner på.
 • Se till att mätarbrunnen är tydligt markerad med skylt på fast stolpe.

Mätarbrunn utan nedstigning

 • Klipp ner eventuella grenar, buskar och kvistar framför mätarbrunnen.
 • Kontrollera att vattenmätaren och konsolen som vattenmätaren är placerad i går att lyfta upp.
 • Säkerställ att slangarna/lyftanordningen i brunnen är i rätt längd. Detta så att vattenmätaren enkelt kan lyftas upp ur brunnen till marknivå vid byte och installation.
 • Se till att mätarbrunnen är tydligt markerad med skylt på fast stolpe.

Vattenmätare i brunn med stege respektive hiss

Illustration av en vattenmätare i en brunn med stege.

Tänk på att:

 • För att våra tekniker ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till huset eller där mätaren sitter är säker.
 • Under vintertid innebär det till exempel att det måste vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar.
 • Om det finns risk för exempelvis halka, kan teknikern betrakta arbetsplatsen som farlig och lämna återbud. Då behöver ni åtgärda faran och boka en ny tid för mätarbytet.

Vattnet stängs av

Ett mätarbyte tar normalt sett cirka 30 minuter och under den tiden är vattnet avstängt

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du har frågor om mätarplatsen, så hjälper vi dig.