Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Aktuell driftstatus för vatten, återvinning, fjärrvärme, el- och stadsnät

Vissa tider på dygnet, när vi endast har jourhavande i tjänst, kan informationen dröja något. Vid en driftstörning ligger vårt fokus på att åtgärda avbrottet. Vårt mål är så klart att snabbt ge mer information.

Brand på Tveta

24 juni, kl. 16.19

Det är en begränsad yta som är cirka 70 x 50 kvm med osorterat bränsle som brinner. Röken som syns är inte farlig. Räddningstjänsten är på plats och bekämpar branden tillsammans med vår egen personal.

Eftersom det fanns risk för så kallade flygbränder (gnistor som far iväg med vinden) så har helikopter varit här och sökt av området, men det fanns inga mark/skogsbränder utanför.

Släckningsarbetet beräknas att pågå hela natten enligt bemanningsschema.

24 juni, kl. 14.39

Det är osorterat bränsle som brinner på Tveta återvinningsanläggning och rök kan ses på långt håll. Det finns risk för så kallade flygbränder vilket innebär att en helikopter bevakar så att gnistor inte far iväg med vinden och kan antända skog och mark. Släckningsarbetet beräknas att pågå större delen av dagen.

Anläggningen är stängd. Privatpersoner är välkomna till Returens återvinningscentral.

24 juni, kl. 13.22

Det brinner på Tveta återvinningsanläggning. Återvinningsanläggningen är stängd. Släckningsarbetet pågår. Privatpersoner hänsvisas till Returen återvinningscentral. Vi uppdaterar informationen löpande.

 Till toppen av sidan

Senast ändrad: 24 juni, 2019