Stegtävlingen: ett sätt att få friskare medarbetare

Telgekoncernen är en stor arbetsgivare med många anställda. En viktig fråga är därför hur medarbetarna mår.

Därför togs för några år sedan initiativ till en stegtävling, ett enkelt och lekfullt sätt att uppmuntra till mer rörlighet och förbättrad hälsa i vardagen.

Vill sporra till mer rörelse

- Telges stegtävling är från en hälsosatsning för att hjälpa medarbetarna inom Telgekoncernen att hålla sig friska och må bra. Tanken är att ge en liten spark i baken och sporra medarbetarna att röra på sig, säger Robert Nordström, chef för Telge Affärsstöd.

Första gången stegtävlingen genomfördes var i Telge Bostäders regi 2015.

- Precis som nu handlade det om att motivera medarbetarna till att röra på sig mer i vardagen för att må bra, att ta trapporna i stället för hissen och sådana enkla grejer. Vi kan ju som arbetsgivare såklart inte tvinga någon, men vi kan hjälpa människor att motivera sig själva.

En livsstilsförändring kan börja med ett steg

Förutsättningen är att varje deltagare under åtta veckor ska gå 8 000 steg om dagen, vilket är rekommendationen från forskarhåll och från 1177. Fokus låg på att få till stånd en livsstilsförändring, inte på att gå längst och vinna.

Det är också något som förvånansvärt många har lyckats med:

- Engagemanget har varit jättestort, många vill vara med och det har blivit en snackis internt. I bästa fall kan vi bidra till en varaktig livsstilsförändring, att man fortsätter att röra på sig. Helt klart är att stegtävlingen faktiskt hjälper folk att komma i gång och att vara utomhus.

- Jag har förstått att stegtävlingen också har fått människor som kanske inte tidigare varit ute i naturen så mycket att få upp ögonen och förstå vilka möjligheter till avkoppling och rekreation den ger. Att vandra i en skog eller längs en strand gör att pulsen sjunker och att axlarna sänks automatiskt.

Belöningen: hälsa och en extra ledig dag

Inramningen är lekfull, men det finns absolut en seriös underton: att skapa friskare medarbetare. För att understryka betydelsen går också Telge in och ger alla deltagare som når målet en extra ledig dag. De som når halvvägs får en halv dag ledigt.

- Det är en generös belöning som ger ett bra incitament för att delta. Men det ger också tävlingen dignitet och understryker att det här verkligen är något vi som arbetsgivare vill understödja.

Det långsiktiga målet är förstås att skapa friska och hållbara medarbetare och i ett större perspektiv att göra Telge till en bättre och mer attraktiv arbetsplats.

Många nådde målet

Men hur har det då gått? Vad blev utfallet?

- Det har varit en succé! Sju av elva bolag har deltagit och sammanlagt deltog 331 personer. 294 av dem klarade målet med antalet steg per dag under de åtta veckor tävlingen pågick. I två av bolagen uppnådde hundra procent av deltagarna målet. Ett fantastiskt resultat! Nu ska vi fortsätta att jobba för att få med resten av bolagen, och för att alla som deltar ska nå målet, säger Robert Nordström.