Ett vattenglas som står på en sten i ett vattendrag

Säkrare vattenförsörjning med nytt vattenskydds­område för Mälaren

24-05-28 Telge Nät

Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län har beslutat om det nya vattenskyddsområdet Södra Mälaren.

Telge Nät försörjer Södertälje och Nykvarns kommuner med dricksvatten från Mälaren och har därför ansökt om att skydda vattentäkten i södra Mälaren.

- Det nya vattenskyddsområdet bidrar till att säkra kvalitet och försörjning av dricksvattnet till över 100 000 invånare och verksamheter som sjukhus och industrier i Södertälje och Nykvarns kommuner. Det här beslutet ger ett långsiktigt skydd för vårt dricksvatten, säger Katarina Tano, driftchef VA på Telge Nät.

Vattenskyddsområdet omfattar delar av Södertälje, Ekerö, Salem och Strängnäs kommuner. Berörda fastighetsägare har blivit informerade och även haft möjlighet att uttala sig om länsstyrelsernas remiss inför beslutet. Beslutet har fattats av Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län.

Inom det nya vattenskyddsområdet gäller föreskrifter som innebär begränsningar av vissa typer av markanvändning eller åtgärder. Exempelvis finns regler för hur petroleumprodukter eller kemiska bekämpningsmedel får hanteras. Det kan också krävas tillstånd för mark- och anläggningsarbeten, inrättande av avloppsanläggningar eller spridning av gödsel.

Det finns även ordningsföreskrifter som riktar sig till allmänheten. Bland annat krävs tillstånd för den som vill arrangera en motorbåtstävling inom det skyddade vattenområdet.