Stadsvy från ovan

Helikopterinspektion av 16 mil högspänningsledningar

24-04-19 Telge Nät

I slutet på april och början av maj genomför Visimind, på uppdrag av Telge Nät, en besiktning av högspänningsledningar genom helikopterflygning. Inspektionens syfte är att upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de orsakar strömavbrott.

För att säkra en trygg elleverans besiktar Telge Nät varje år ledningsgatorna för högspänningsledningar med helikopter. Det görs för att lokalisera och åtgärda eventuella fel i förebyggande syfte. 

Under besiktningen kontrolleras bland annat nedfallna träd, eventuell åverkan på ledning av åska och om något kan bedömas vara fara för egendom eller personer.

- Det här är ett väldigt effektivt sätt att få en bild av status på ledningarna och hur vi kan förebygga avbrott. Eftersom flygningen sker på relativt låg höjd så kan det vara en ovanlig syn och ha viss påverkan för till exempel betesdjur, därför vill vi informera om detta, säger Krister Åström som jobbar med underhållsplanering på Telge Nät.

I år pågår flygningarna 24 april-5 maj.

- Planerna kan ändras med kort varsel beroende på väder och vind, påpekar Krister. Piloterna tillsammans med besiktningsmannen planerar dag för dag vilka områden som ska besiktas.