Besiktning av elnätet

Aktuella besiktningar

Planerade besiktningar: 24 april – 5 maj, 2024.

  • Vi besiktar ca 16 mil ledningar i Södertälje, Hölö, Järna och Nykvarn. 
  • Flygningarna utförs på dagtid kl. 8.00-18.00 av vår samarbetspartner Visimind.

Visimind är ett högteknologiskt europeiskt företag som anlitas av flertalet elnätsbolag för besiktning av elnätet.

Varför flyger vi?

Elnäten utsätts ständigt för prövningar genom väder, vind och växtlighet. Vi gör därför regelbundet besiktningar med hjälp av helikopter för att besiktiga våra kraftledningar.

Genom flygningarna får vi viktig information som gör att vi kan upptäcka fel och bedöma eventuella risker som kan orsaka strömavbrott. Tack vare flygningarna kan vi åtgärda fel i tid.

Djur kan bli störda

För att få så bra koll som möjligt flyger vi relativt lågt över elledningarna. Djur i hagar kan störas av flygningarna. Vi försöker så långt som möjligt ta hänsyn till djuren, men det är bra om du som ägare har möjlighet att flytta dina djur under perioden som vi flyger.

Vi informerar om flygningarna i de lokala P4-stationerna och i våra sociala medier.

Här flyger vi

När besiktningen genomförs undviker vi att flyga över bebyggelse och djur. Tyvärr är det ibland svårt att upptäcka hagar i tid då vi opererar på låg höjd och träd kan skymma sikten framåt.

Under rubriken "Aktuella besiktningar" längst upp på den här sidan listar vi vilka områden vi kommer flyga över. Detta för att underlätta för dig som bor eller har djur i närheten av kraftledningarna.

På grund av dåligt väder eller andra omständigheter kan samma område vara planerat att besiktigas flera dagar.

Har du fler frågor?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.