Illustration av en ruta med två pratbubblor; en med ett frågetecken och en med ett utropstecken.

Förändring av fakturor från Telge Nät och Telge Energi

23-12-29 Telge Nät

Tidigare har du som kund fått en samlingsfaktura från Telge Energi där Telge Näts elnätsavgifter ingått. Eftersom Telge Energi nu ägs av Fortum så betyder det att du får två fakturor. En från Telge Nät som gäller elnätsavgiften - och en faktura från Telge Energi som avser elhandeln.

Här kan du läsa mer om hur dina kostnader för el är fördelade: Elprisets tre delar

Här kan du läsa mer om din faktura samt betalsätt: Betalningssätt för fakturor hos Telge Nät

Har du frågor – kontakta Kundservice elnät