Pris- och hållbarhetsdialog

Syftet med Pris- och hållbarhetsdialogen (tidigare kallad klimatdialogen) är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning och fokus på att arbeta med klimatfrågor.

Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning, att öka transparensen för prissättning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling på fjärrvärme samt att bidra till ökat förtroende för oss som fjärrvärmeleverantör.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme och som Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige står bakom. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer.

Hållbarhetsdialogen

Hållbarhetsdialogen är ett initiativ som har uppkommit för att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Genom dialog för vi som fjärrvärmeleverantörer samtal med utvalda kunder och tar fram planer för hur vi lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor inom vårt verksamhetsområde, Södertälje kommun.

Hållbarhetsdialogen är ett tillägg till medlemskapet Prisdialogen och ger möjligheter att lyfta goda exempel av miljö- och klimatarbete i fjärrvärmesektorn. Detta är ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt som granskas av Prisdialogens kansli och medlemskap beslutas av Prisdialogens styrelse.

På så sätt får medlemmar i Hållbarhetsdialogen en fristående granskning, kvalitetssäkring och potentiellt även rekommendationer för hur processen kan förbättras ännu mer.

Hållbarhetsdialogen innefattar klimatdialogen men med ett bredare synsätt för att innefatta alla de globala målen.

Dialogmöten

Vi på Telge Nät är medlemmar i Prisdialogen sedan 2018 och träffar utvalda fjärrvärmekunder som bjuds in till dialogmöten vid två tillfällen per år.

Dokumentation från vår lokala dialog hittar du här nedan och mer information om Pris- och hållbarhetsdialogen finns på Prisdialogens webbplats.