Efter elmätarbytet

När mätarbytet är klart lämnar vi en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den guidar dig vidare om var du hittar information om din nya elmätare. På Mina sidor kommer du även kunna se och följa din elanvändning.

Smarta funktioner

Din nya elmätare har flera nya funktioner som du kan använda. Via HAN-porten kan du koppla på prylar och tjänster som gör ditt hem ännu smartare.

I vissa fall kan Telge Näts besiktningskonsulter komma och kontrollera installationen av elmätaren. Innan besiktningen påbörjas kommer de knacka på, legitimera sig och informera dig om vad de kommer att göra. Besiktningen innebär inga avbrott för dig.

Starta om din utrustning

Om du upplever störningar i någon utrustning, exempelvis värmepump, larm eller internet efter bytet så kan du prova starta om utrustningen. Om det inte skulle fungera ber vi dig kontakta OneCo:s kundservice:

Om en säkring gått inne hos dig efter elmätarbytet, testa först att byta eller återställa säkring samt jordfelsbrytare.

Vill du ändra mätarsäkring?

Det finns flera anledningar till att ändra sin mätarsäkring, även kallad huvudsäkring. Storleken anger hur mycket el som är möjligt att använda på en och samma gång.

Om du exempelvis har köpt en elbil kan du behöva säkra upp för att få ut mer kapacitet. Du kan även säkra ner om du inte använder all din kapacitet och på så sätt få en billigare avgift.

Anlita behörig elinstallatör

Om du vill ändra din mätarsäkring behöver du anlita ett registrerat elinstallationsföretag som utför arbetet och anmäler ändringen till oss på Telge Nät.

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du se vilka företag som är behöriga för att utföra bytet av din mätarsäkring.

Ned- eller uppsäkring

Vi har tre olika intervall för mätarsäkringar upp till 63 ampere: 16-25 A, 35 A och 50-63 A.

Om du gör en nedsäkring eller en ändring inom samma säkringsintervall, exempelvis ändring från 16 A till 20 A, så justerar vi ditt abonnemang utan kostnad för dig. Men du behöver själv bekosta arbetet som elinstallationsföretaget gör.

Om du vill göra en uppsäkring över våra intervallgränser, exempelvis från 25 A till 35 A, så får du själv betala mellanskillnaden av anslutningspriset för de olika intervallerna.

Mer information om kostnaden får du tillsammans med den offert vi skickar ut efter att vi tagit emot din föranmälan från det elinstallationsföretag du anlitat.

När mätarsäkringen ändrats

Efter att arbetet är slutfört kan du behöva ändra ditt elnätsabonnemang, det gör du enklast genom att ringa till oss.

Det kan även vara så att vi behöver kontrollera om det finns tillräckligt med kapacitet i ditt nät innan du gör en uppsäkring.

Företag ändrar sina abonnemang genom att kontakta vår kundservice:

Frågor och svar efter elmätarbytet

Efter elmätarbytet kan det bli ett glapp i redovisningen över din förbrukning. Du ser det i statistiken på Mina sidor eller på fakturan. Detta kan visa sig genom att staplarna för den föregående månaden saknas på efterföljande faktura.

Teknikerna kontrollerar och rapporterar in den säkring de kan se ute i fält i samband med att elmätaren byts ut. Om säkringsstorlek inte stämmer överens i verkligheten med den säkringsstorlek som är angivet i befintligt elnätsavtal så ändras befintligt elnätsavtal till den säkringsstorlek som observerats.

Om du vill ändra säkringsstorlek, eller om du vet att du har annan säkringsstorlek än det som angivits på din elnätsfaktura, ska du alltid kontakta din behöriga elinstallatör som genomför ändringen och rapporterar in detta till oss.

Vid elmätarbytet sker ett kort strömavbrott och när bytet är klart och strömmen kommer tillbaka så kan värmepumpar och värmepannor börja larma om t.ex. fasfel eller annat larm.

Starta om värmepumpen/värmepannan, så kommer utrustningen att fungerar som innan igen.

Säkringsstorleken för ditt säkringsabonnemang bestäms inte av storleken på den säkring du har iskruvad, utan av en passdel som finns i botten av säkringshållaren. Om passdelen har storlek 25 A så kan man som kund skruva i säkringar som är 25 A eller lägre.

Om säkringen går ofta, kontrollera om vilken storlek som passkontakten har. Det ser man genom att dessa har olika färger beroende på storlek:

  • 16A, grå
  • 20A, blå
  • 25A, gul
  • 35A, svart
  • 50A, vit
  • 63A, kopparfärgad

Denna passdel får endast bytas av behörig elinstallatör.

Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större passdel än du faktiskt behöver kan du kontakta behörig elinstallatör som genomför säkringssäkning genom att byta ut passdel och anmäla detta till oss. Därefter så kommer denna säkringssänkning synas på din kommande faktura.

Om du behöver öka din säkringsstorlek behöver du också då kontakta behörig elinstallatör som gör en anmälan om säkringshöjning till oss. Beroende på hur mycket du behöver höja din säkringsstorlek kan ytterligare avgifter tillkomma.

Om din säkring går kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring. Storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna.

Vi rekommenderar dig att kontakta en behörig elinstallatör som går igenom din anläggning.