Brandvarnare

Det är viktigt att du ser till att ha en fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Varför inte göra det till en tradition på Brandvarnarens Dag den 1 december varje år?

Testa brandvarnaren

Ta för vana att testa att brandvarnaren fungerar som den ska med jämna mellanrum. Tryck på knappen någon gång i månaden. Om den piper till då vet du att den fungerar.

Om det börjar brinna

Om en brand uppstår i din bostad och du inte har möjlighet att släcka den – ta dig ut och stäng dörren. Varna dina grannar.

Ta trapporna, använd inte hissen om det brinner. Ring 112.

Om det börjar brinna utanför din bostad, håll dig inomhus. Stäng fönster och dörrar och vänta på hjälp. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Checklista vid brand

Här är räddningstjänstens checklista som hjälper dig att prioritera rätt vid händelse av brand:

  • Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna = Varna alla som hotas av branden.
  • Larma = Larma 112.
  • Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.

Instruktionsfilm: Brandsäkra dig

Så förhindrar du brandolyckor, hemma hos dig och i trapphuset. Se filmen från Sveriges Allmännytta.