Brandvarnare

Det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. Se instruktionsfilmen: Brandsäkra dig.

Testa brandvarnaren

Ta för vana att testa att brandvarnaren fungerar som den ska med jämna mellanrum. Tryck på knappen någon gång i månaden och byt batteri en gång om året. Om brandvarnaren piper till när du testar då vet du att den fungerar.

Byt batteri i brandvarnaren

Batteriet i brandvarnaren ska bytas en gång per år. Lossa brandvarnaren ur sitt fäste genom att vrida den. Ta bort det gamla batteriet och sätt dit det nya. När du bytt batteri, glöm inte att testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Om brandvarnaren piper är allt som det ska.

Hand som sätter upp en brandvarnare i taket

Om det börjar brinna

Om en brand uppstår i din bostad och du inte har möjlighet att släcka den – ta dig ut och stäng dörren. Varna dina grannar.

Ta trapporna, använd inte hissen om det brinner. Ring 112.

Om det börjar brinna utanför din bostad, håll dig inomhus. Stäng fönster och dörrar och vänta på hjälp. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Checklista vid brand

Här är räddningstjänstens checklista som hjälper dig att prioritera rätt vid händelse av brand:

  • Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna = Varna alla som hotas av branden.
  • Larma = Larma 112.
  • Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.