Vikta kläder i en hög och ett par barnskor bredvid samt kläder som sticker ut ur en kartong.
Aktuellt

Hundratals besökte klädbytardagar

Under våren har vi haft klädbytardagar på fritidsgårdarna i Brunnsäng, Fornbacken och Rösberga. Där har det varit möjligt att lämna in och hämta kläder – helt gratis.

Vid varje tillfälle har det kommit omkring 100 personer.

Fler tillfällen i höst

Evenemangen är ett samarbete mellan oss på Telge Bostäder, HSB, Victoriahem samt med fritidsgårdarna och deras ungdomsgrupper.

Ungdomarna jobbar med avtalsenlig lön och får möjlighet att vara delaktiga och engagerade i sin närmiljö. Konceptet har varit mycket lyckat och kommer att fortsätta under hösten.