Olika typer av inkomstintyg

För att vi ska kunna erbjuda dig ett hyreskontrakt behöver du visa med intyg att den månadsinkomst du har uppgett stämmer. Du kan behöva flera sorters intyg för att visa den samlade inkomsten för ditt hushåll.

I samband med att du tackar ja till erbjudande av lägenheten ska du ladda upp alla dina intyg. Har du inte laddat upp dina intyg senast sista svarsdag för erbjudandet kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i kön.

Har du en medsökande behöver du även ladda upp den personens intyg. Tänk på att vi endast godkänner make, maka, partner och sambo som medsökande. Den medsökande behöver även uppfylla våra allmänna krav för att teckna kontrakt. En medsökandes inkomst kan endast räknas med om den huvudsökande uppfyller ställda krav men saknar tillräcklig inkomst.