Avfallstaxa för slam och latrin i Södertälje

Tillsammans arbetar Södertälje kommun och Telge Återvinning för ett grönare Södertälje. Så här samarbetar vi kring slam- och latrintömning:

Telge Återvinning utför slam- och latrintömning i fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppet.

Miljökontoret på Södertälje kommun hjälper dig med frågor kring ditt avlopp.

I avfallsaxan kan du läsa mer om uppdraget i sin helhet.

Abonnemang som finns för dig

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Avgifterna avser tömning av slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk.

I avgiften ingår slangdragning upp till 10 meter från fordonets uppställningsplats. Vid längre slanglängd debiteras extra avgift.

Det är både smidigare och billigare att ha schemalagd tömning.

Tömningsavgift:
Volym Schemalagd Beställd Omgående Obligatorisk
Upp till 3 kbm 1 1 290 kr 1 500 kr 2 150 kr 1 950 kr
Över 3 kbm, per påbörjad kbm 345 kr 345 kr 345 kr 355 kr

Tömning av fosforfälla

Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Tömningsavgift:
Tjänst Schemalagd Beställd
Per säck/kassett upp till 500 kg 3 090 kr 4 110 kr
Per säck/kassett över 500 kg 4 105 kr 4 940 kr
Löst filtermaterial per kbm* 3 120 kr 3 835 kr

* I avgiften ingår slangdragning 10 meter

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas minst 12 gånger per år, eller enligt överenskommelse med Telge Nät.

I angivna avgifter ingår slangdragning 10 meter.

Tömningsavgift:
Volym Schemalagd Beställd Omgående
Upp till 1 kbm 1 080 kr 1 490 kr 2 225 kr
Över 1 kbm, per påbörjad kbm 395 kr 395 kr 395 kr

Hämtning av latrintunnor

I latrinabonnemanget ingår tunnor med lock. Tunnan ska stå vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Tunnan ska vara märkt med ditt namn och fastighetsbeteckning. När latrintunnan hämtas lämnas samtidigt en ny.

Har du sommarabonnemang med schemalagd hämtning så ingår 6 hämtningar mellan vecka 18–39. Nio tunnor ingår som du kan använda under dessa veckor. Behöver du fler, så kan du beställa.

Hämtningsavgift:

 • Schemalagd hämtning var 14:e dag = 10 510 kr/abonnemang
 • Schemalagd hämtning sommarperiod = 3 465 kr/abonnemang
 • Hämtning av extra tunna i samband med schema = 625 kr
 • Hämtning utan schema, utan abonnemang = 1 470 kr per tunna

Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. På tillståndet från Miljökontoret ser du vad som gäller för just ditt avlopp.

Dessa regler gäller slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk.

 • 1. Bilvägen fram
  Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska vägen fram till din fastighet vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton. Slambilen ska kunna vända.
 • 2. Lockets tyngd
  Brunnslocket bör inte väga över 15 kilo. Ska lyftas av en person.
 • 3. Trafiksäkert
  Vid anslutningsplatsen ska annan trafik kunna köra förbi.

Det här vill vi att du gör innan vi kommer

 • Se till att flaggan sitter synligt, så att vi hittar din anläggning.
 • Håll vägen fri från växer, träd, snö och se till att vi inte halkar.
 • Se till att vi lätt kommer åt din anläggning och ditt brunnslock.
 • Öppna luftventiler och gör kopplingarna lätta att komma åt.

Har du en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet? Då finns det regler för hur du ska hantera din latrin. Har du utedass finns det speciella tunnor som du beställer av oss.

Vad ska latrintunnan innehålla?

Du ska bara använda tunnan till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (torv). Innehållet i din tunna återförs till kretsloppet blir växtnäring.

Så här gör du

 • Beställ hämtning veckan före du vill att vi kommer.
 • Ställ fram din tunna synligt där bilen ska hämta på måndagen kl. 07.00 den vecka du har hämtning.
 • Fyll i din latrinetikett och sätt fast den på sidan av tunnan.
 • Locket ska vara ordentligt stängt och tunnan ska vara ren på utsidan.

Telge Återvinning utför slamtömning på uppdrag av Södertälje kommun. Tillsammans har vi en löpande dialog om förbättring, både inom arbetsmiljö- och miljöarbete.

Vår arbetstid

Ordinarie arbetstid är vardagar kl. 07.00-16.00.

Schemalagd tömning

Det innebär att du på Mina sidor väljer vilka veckor du vill ha. Schemat kvarstår tills du själv ändrar.

Budad tömning

För att vi ska kunna utföra slamtömningen dagen efter, behöver du skicka in beställningen senast kl. 14.00 arbetsdagen innan. För att få tömt på en måndag behöver vi din beställning senast kl. 13.00 fredagen före.

Obligatorisk tömning

Om abonnemang för schemalagd tömning saknas, eller ingen tömning beställts, utförs en obligatorisk tömning som fastighetsinnehavaren betalar. Intervallet för tömning finns i respektive tillstånd från miljökontoret.

Omgående tömning

Den görs inom en dag eller på överenskommen dag.

Jourtömning

Tömning som görs under icke ordinarie arbetstid.