Vy över Södertälje kanal med Söderenergis anläggning Igelstaverket i bakgrunden.

Värna lokal elproduktion i Södertälje

22-11-07 Telge AB

Telgekoncernens vd Jörgen Austler och Karin Medin, vd för Söderenergi, uppmanar våra beslutsfattare att reformera elmarknaden. Då kan vi bidra med ännu mera el – för en grön omställning och ett växande Södertälje.

Debattartikel som publicerades i LT den 27 oktober 2022.

Ökad risk för elbrist

Det är glädjande att Södertälje är en tillväxtregion. Men det innebär också att behovet av el ökar.

Med kriget i Ukraina har vi redan elbrist i Europa. Och eftersom Sveriges elnät hänger ihop med övriga Europa ökar risken för elbrist också i Sverige. Även om vi har mycket stor elproduktion i Sverige med vattenkraft, kärnkraft och en ökande andel vindkraft har sannolikheten ökat att vi i vinter ska få strömavbrott på grund av elbrist.

Fjärrvärmen avlastar elsystemet

Då är det är bra att veta att fjärrvärmen avlastar elsystemet framför allt på vintern, och minskar därmed risken för elbrist. Många fjärrvärmeverk producerar förutom värme, också el, så kallad kraftvärme. Av den totala elproduktionen i Sverige står kraftvärmen för ungefär tio procent – och det finns potential att öka denna ytterligare.

Söderenergi, med Telge som en av ägarna, och produktionen på Igelstaverket bidrar med lokalproducerad el. Elen som produceras vid Igelsta kommer framför allt från restprodukter från skogen och från bygg- och rivningsavfall. Den elen kommer näringsliv och Södertäljebor att ha stor nytta av i vinter.

Vi har möjlighet att producera ännu mer. Men då behöver vi hjälp från beslutsfattarna att ta bort hinder.

Bättre balans mellan konsumtion och produktion

Eftersom el alltid produceras och konsumeras samtidigt, så är det intressanta inte bara hur mycket Sverige producerar totalt över hela året utan att vi har rätt mängd vid rätt tid och vid rätt plats. Det som brukar kallas kapacitet.

När kylan lägger sig över Sverige behöver vi mycket kapacitet. Inte minst i elområde 3 där Södertälje befinner sig. Här är elanvändningen hög men elproduktionen lägre. Flaskhalsar i överföringen från norr gör att vi kan få elbrist. Men kraftvärmeverket Igelsta i Södertälje gör att balansen mellan elkonsumtion och -produktion blir bättre – och risken för elbrist minskar.

Elmarknaden behöver reformeras

En stor fördel är att kraftvärmen är så kallad planerbar kraft. Det betyder att vi också kan fortsätta producera el även när det inte blåser. Söderenergi tillhandahåller därmed en planerbar och garanterad eleffekt. Det vill säga, om det blir kritiskt läge kan vi förlita oss på att vi kan producera el i Södertälje.

Att producera el är en samhällsviktig verksamhet – det blir tydligt inte minst i kristider. Men i dag har vi en elmarknad som inte premierar lokalt producerad elkapacitet. Därför behöver marknadsmodellen göras om så att vi står rustade inför framtiden.

Vår uppmaning till våra beslutsfattare är därför: reformera elmarknaden. Då kan vi på Igelsta bidra med ännu mera el – för en grön omställning och ett växande Södertälje.

Karin Medin, vd Söderenergi

Jörgen Austler, vd Telge