Två killar i varselkläder som slänger träavfall på en återvinningscentral

Tveta ÅVC byggs om – stängt hela december

22-11-25 Telge Återvinning

I våra kundundersökningar har vi märkt att många kunder tycker att Tveta återvinningscentral är trång och vi håller med. Så nu ska Tveta byggas om för att bli en bredare, bättre och säkrare återvinningscentral.

Bredare ramp

Ombyggnationen innebär bland annat att rampen breddas från två till tre körfält, ett på varje sida för avlastning och ett körfält i mitten så du kan köra ut när du är klar.

Returen är öppen

Under tiden Tveta återvinningscentral är stängt har Returen utökade öppettider.

Se Returens öppettider