Flicka, man och pojke som sitter i soffan och spelar spel tillsammans

Nu slås Telge Bostäder och Telge Hovsjö ihop

22-11-01 Telge Bostäder

I början av sommaren beslutades att våra två bostadsbolag ska bli ett bolag i stället för två. Vi genomför en sammanslagning av bolagen, en så kallas fusion. Telge Hovsjö blir en del av Telge Bostäder.

Det innebär att om Telge Hovsjö är din hyresvärd idag blir Telge Bostäder din hyresvärd från och med 1 november 2022.

Du tillhör fortfarande samma distrikt

För dig som hyresgäst betyder det här inga större förändringar. Du kommer fortsatt att vända dig till distriktskontoret i Hovsjö när du vill träffa oss, höra av dig till samma kundservice och du kommer att träffa samma personal som du alltid gjort.

Men, rent formellt är din nya hyresvärd numera Telge Bostäder och inte Telge Hovsjö. Det betyder att din hyresavi kommer att skickas från Telge Bostäder.

Betalar du hyran via e-faktura?

Då behöver du:

  1. Logga in som vanligt på din bank.
  2. Gå till fliken för e-faktura.
  3. Sök på Telge Bostäder och ansök e-faktura.
  • Om du väljer att inte ansöka om e-faktura kommer du att få hem din hyresavi per post.
  • Du kan tidigast göra din nya ansökan för e-faktura den 1 november 2022. Om du inte skulle hinna göra din nya ansökan innan den 4 november kommer du att få nästa avi som en pappersfaktura i brevlådan. Men där efter får du fakturan direkt via e-faktura i din bank.

Betalar du hyran via en avi som du får i posten, via Kivra eller via e-post?

Då gäller det här:

  • Du kommer som vanligt få din hyresavi i brevlådan, via Kivra eller via e-postmeddelande, men det kommer att stå Telge Bostäder och inte Telge Hovsjö.
  • På hyresavin kommer det att vara ett annat postgiro- och bankgironummer än tidigare. Tänk på att använda postgironummer eller bankgironummer från den aktuella hyresavin.

Betalar du hyran via autogiro?

  • Alla autogiron kommer automatiskt att flyttas över, så du kommer inte att behöva göra någonting. Men det är alltid bra att dubbelkolla så att din hyra dragits från ditt konto.

Undrar du något?

Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig.

Kontakta kundservice