Illustration av en person med kassar och en person i varselkläder som pekar mot något.

Telge Återvinning kräver säkerhetskursen SSG Entré

22-12-08 Telge Återvinning

Från och med 2 januari 2023 måste alla entreprenörer som vistas på Tveta återvinningscentral ha gått kurserna SSG Entré Grundkurs, samt vår lokala kurs SSG Entré Telge Återvinning för att få tillträde till Tveta återvinningsanläggning.

Dessa kurser gäller inte privatpersoner.

Vad är SSG Entré?

SSG Entré är en grundläggande standardiserad kurs inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Kursen säkerställer att entreprenören har god kunskap och riskmedvetenhet vid arbete i industrimiljö.

Vår lokala kurs som är anläggningsspecifik ger kompletterande kunskap kring våra unika risker, regler och rutiner.

Var gör man kurserna?

Det finns möjlighet att göra den lokala Entrékursen på plats hos oss vid en dator i receptionen eller online på SSG:s webbplats.

Godkända får accesskort

Vid inpassering till anläggningen ska båda kurserna vara genomförda med godkända resultat. Om kurserna inte är godkända kommer tillträde till anläggningen att nekas.

Alla som genomfört kurserna med godkänt resultat kommer få ett accesskort – det måste bäras synlig när du vistas på Telge Återvinnings områden.

Så här gör du för att gå SSG:s kurser:
  1. Om entreprenadföretaget inte är registrerat hos SSG måste först en registrering av företaget göras via SSG:s webbplats. I samband med registreringen anges den person som ska vara administratör för frågor som rör SSG Entre på företaget.
  2. Företaget får nu tillgång till administrationsverktyget Mitt SSG där de anställda registreras och tilldelas kursen. Denna registrering kan genomföras av de personer som företaget har registrerat som administratör.
  3. Varje person som ska göra en kurs får en kursinbjudan av sin administratör och skapar därefter ett konto på SSG:s webbplats. Efter att ha loggat in kan man därefter se och göra de kurser som tilldelats. Detta gäller både SSG Entre Grundkurs och eventuella lokala kurser. Både SSG Entre Grundkurs och lokala kurser avslutas med ett kunskapstest.
  4. Kursen är godkänd när kunskapstestet är avklarat med ett godkänt resultat. För att få ett accesskort krävs att ett fotografi på kursdeltagaren laddas upp av administratören i Mitt SSG. Därefter trycks accesskortet och skickas med post till kundens registrerade adress inom ungefär en vecka.

Priser och övrig information

Kursavgift faktureras per tilldelad SSG Entré Grundkurs baserad på registrerad faktureringsadress. Lokala Entrékurser är avgiftsfria.

Besök SSG:s webbplats för att se gällande priser och övrig information om kursen.

Support hos SSG

SSG:s kundtjänst är tillgänglig om ni behöver hjälp.

Har du frågor?

Kontakta Daniel Nilsson, brand- och säkerhetssamordnare på Telge Återvinning.