Södertälje kommuns stödlinje är öppen

22-10-10 Telge AB

Med anledning av den senaste tidens skjutningar har Södertälje kommun aktiverat Posom, psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof.

Posom är en stödlinje som är öppen för personer som behöver samtalsstöd vid traumatiska händelser.

Manifestation för ökad trygghet i Södertälje

Söndagen den 9 oktober arrangerade Södertälje kommun en manifestation på Stora torget för ökad trygghet i Södertälje. Telgekoncernen deltog i manifestationen och står självklart bakom det här initiativet.

Vill du veta mer?

Mer information och telefonnumret till stödlinjen hittar du på Södertälje kommuns webbplats.