Vattendroppar

Samråd om förslag till vattentjänstplan

24-02-06 Telge Nät

Mellan den 29 januari och den 4 mars 2024 pågår samråd om förslaget till vattentjänstplan för Södertälje kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med miljökontoret i Södertälje kommun och VA-huvudmannen Telge Nät tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Södertälje kommun.

Förslaget innehåller bland annat:

  • Kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.
  • Långsiktiga planeringen för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) samt VA-anläggningens funktion vid skyfall.

Läs hela förslaget här och hur du lämnar synpunkter: