ellledningar

Risk för frånkoppling om elen inte räcker

22-12-09 Telge Nät

I vinter finns det en risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist.

Som ett strömavbrott

Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal kunder under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Tider med hög belastning

Det är timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla kommer hem från jobbet och ska laga middag, som det går åt mest el under dygnet.

På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning.

Det finns alltså två toppar på dygnet, morgon och kväll. Det är dessa tider det är störst risk att elen inte räcker till, särskilt kalla dagar när det inte blåser.