Flygfoto av en stadsvy

Pumpstation i Almnäs ger närproducerad fjärrvärme till fler

23-11-08 Telge Nät

Nu står pumpstationen redo. Det innebär att vi kan distribuera trygg, miljövänlig och resurssnål fjärrvärme till Stockholm Syd och även förstärka leveransen till Nykvarn.  

Det finns ett stort behov och efterfrågan av fjärrvärme i logistik- och industriområdet Stockholm Syd, som innefattar Almnäs och Mörby. Även i Nykvarns kommun finns ett behov av fjärrvärme till nya områden och bebyggelse. I och med att den nya pumpstationen står klar har vi nu möjlighet att leverera närproducerad fjärrvärme från Igelstaverket till företag och industrier i områdena. 

Arbetet med den nya pumpstationen startade 2020 och är ett samarbete mellan Telge Nät och Söderenergi. Telge Nät står för investeringen och fjärrvärmeinfrastrukturen medan Söderenergi äger och sköter driften av pumpstationen.  

I och med pumpstationen i Almnäs förstärker vi kapaciteten i fjärrvärmenätet med 20 MW, det är tre gånger så mycket jämfört med tidigare kapacitet i nätet fram till Nykvarn. Något som nu möjliggjort 30 nya anslutningar till företag och hushåll, och fler ska det bli.

Telge Nät och Söderenergi uppmärksammar driftsättningen av pumpstationen genom att bjuda in företag, kunder och andra intressenter till en invigning den 8 november.

Fakta/Om Stockholm Syd

I Stockholm Syd finns totalt cirka 1000 hektar mark för industri, logistik och kontorsverksamhet. Planen är att området ska utvecklas till att bli Stockholmregionens största industri- och logistikområde. 

Stockholm Syd ligger i direkt anslutning till E20 och några kilometer från E4. Tio minuter bort ligger Södertälje hamn som är en viktig knutpunkt för sjö-, land- och järnvägstransporter. Läs mer på Stockholm Syds webbplats: Stockholm Syd – 1000 hektar industri, logistik och kontor.

Läs mer om fjärrvärme på:

Fjärrvärme och energi (telge.se)

Söderenergi - för ett hållbart och cirkulärt samhälle (soderenergi.se)

Söderenergi producerar värmen och det är vårt marknadsbolag Telge Nät som distribuerar fjärrvärmen till slutkunderna i Södertälje och Nykvarn.