Löv på vatten

Nytt vattenskyddsområde för Södra Mälaren – möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

23-10-11 Telge Nät

Länsstyrelserna i Stockholms län och Södermanlands län har upprättat ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren. Nu har du som är boende eller verksam i området möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med det nya vattenskyddsområdet och föreskrifterna är att ge ett långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen i området.

Skyddsföreskrifterna beskriver hur marken får användas och hur och olika ämnen får hanteras, exempelvis vad gäller avfall, gödsel och kemiska produkter.

Mer detaljerad information finns i de föreslagna skyddsföreskrifterna. Hela förslaget till beslut finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats

Vattenskyddsområdet omfattar delar av Södertälje, Ekerö, Salems och Strängnäs kommuner. 

Möjlighet att yttra dig innan den 23 november 2023

Nu har du som bor eller är verksam inom det föreslagna vattenskyddsområdet möjlighet att lämna eventuella synpunkter innan förslaget läggs fram för beslut.

Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 23 november 2023. Vänligen ange diarienummer 513-9197-2012 i yttrandet.

Yttrandet mejlas till stockholm@lansstyrelsen.se eller postas till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Förslaget finns även tillgängligt i receptionen eller på anslagstavla på följande adresser i Södertälje:

  • Telge Nät, Storgatan 42 i Södertälje
  • Södertälje kommun, Kontaktcenter, Nyköpingsvägen 26 i Södertälje

Kontakt

Frågor om förslaget besvaras av Länsstyrelsen i Stockholm. 

Mejla Maria Sävström på maria.savstrom@lansstyrelsen.se 

Översiktskarta

Översiktskarta