vattendroppar

Klart med entreprenör för Telge Näts nya överföringsledning

23-09-14 Telge Nät

Nu är det klart att Styrhytten blir entreprenör för arbetet med Telge Näts nya överföringsledning för avloppsvatten mellan Hölö och Järna.

- Vi är glada att upphandlingen är klar och ser nu fram emot att starta arbetet och planeringen framåt tillsammans med Styrhytten, säger Anna Josefsson, VD på Telge Nät.

En viktig del i upphandlingen har varit hållbarhetsfrågor och att ledningsarbetet till stor del ska utföras med schaktfria metoder, som till exempel borrning.

Den åtta kilometer långa sträckan mellan Hölö och Pilkrog i Järna är den första etappen av en längre sträckning. Den första etappen kommer att påbörjas under hösten 2023 och är planerad att vara klar under 2024. Därefter ska den nya överföringsledningen kopplas på till Syvabs befintliga pumpstation som leder till Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Den andra etappen i projektet sträcker sig mellan Mölnbo och Hölö och är planerad att vara klar under 2026. För den andra etappen kommer en separat upphandling att genomföras.

Överföringsledningen innebär nya möjligheter

De nuvarande reningsverken i Hölö och Mölnbo har inte den kapacitet som behövs för att fortsätta utveckla områdena med fler bostäder och verksamheter. Den nya överföringsledningen ersätter reningsverken, som kommer att avvecklas framöver.

- I och med den nya överföringsledningen kommer vi få en effektiv lösning på nuvarande kapacitetsproblem. Det innebär även att vi kommer att få en mer driftsäker och miljövänlig hantering av avloppsvattnet, säger Anna Josefsson.

Inom ramen för projektet kommer Telge Nät även bygga kapacitet till Trosa kommun som är med och delfinansierar projektet.