Jörgen Austler, tf vd Telge AB och koncernchef

Jörgen Austler blir tillförordnad vd Telge AB

22-06-23 Telge AB

Jörgen Austler blir tillförordnad vd Telge AB när Juan Copovi-Mena går i pension den sista juli i år.

Jörgen Austler är idag Ekonomi- och finansdirektör på Telge AB. Han tillträdde rollen 2016 och kom då närmast från Telge Energi där han var CFO.

Jörgen Austler går in i den tillförordnade rollen den 1 augusti 2022.