Tre gråa containrar för återvinning och insamling av avfall står på rad invid en bergvägg.

Nya containrar för förpackningar på ÅVC:erna

22-11-01 Telge Återvinning

Ingenting har förändrats. Du kan fortfarande lämna dina förpackningar till återvinning på både Returen och Tveta.

Grå containrar i stället för gröna

Telge Återvinning valde att byta leverantör av container för förpackningar. Därför tog företaget FTI bort sina gröna containers från Tveta och Returen. Den nya leverantören TMR, Tailor Made Responsability erbjöd en billigare tjänst.

– Södertäljeborna kan fortfarande återvinna sina förpackningar på Returen och Tveta. Den enda skillnaden är att det blir grå containrar i stället för gröna, säger Vesa Hiltula, vd för Telge Återvinning.

Återvinningscentralerna, där Södertäljeborna kan lämna grovsopor på Returen och Tveta, påverkas inte alls av leverantörsbytet.

Kontaktperson

Vesa Hiltula, VD Telge Återvinning AB