två sopkärl utomhus

Förslag till avfallsföreskrifter för Södertälje kommun

23-06-28 Telge Återvinning

Nu har du möjlighet att ta del av det nya förslaget till avfallsföreskrifterna samt lämna dina synpunkter på förslaget.

Här hittar du förslaget

Förslaget finns presenterat i utställningshallen i Södertälje stadshus och digitalt på Södertälje kommuns webbplats under perioden 26 juni-20 augusti.