vattenmätare

Ny vattenmätare men saknar din faktura?

22-09-15 Telge Nät

Som en del i att bli en mer hållbar och smart stad byter vi löpande ut våra kunders vattenmätare från analoga till digitala. Det innebär bland annat att du numera betalar för din vattenförbrukning i efterskott.

Fördelar med den nya mätaren

Den nya vattenmätaren har många fördelar. En av dessa är att du slipper läsa av och lämna mätarställningen då mätvärdet skickas över till oss per automatik.

En annan fördel är att du kommer bara betalar för den faktiska mängd vatten ditt hushåll använt per månad i efterskott, i stället för som tidigare i förskott.

Denna förbättring innebär att du kommer få en månads uppehåll mellan dina fakturor. Annars är allt som vanligt.

Undrar du något?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice: