En persons hand som håller i en kartong

Fastighetsnära insamling på gång i Södertälje

23-04-28 Telge Återvinning

Den 1 januari 2024 kommer kommuner runt om i Sverige att ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen.

Detta i enlighet med ett regeringsbeslut som togs sommaren 2022 och är en del av handlingsplanen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kommunen tar insamlingsansvaret

Nu förbereder sig Södertälje kommun på att ta över det fulla insamlingsansvaret för hushållens förpackningsavfall. Det innebär att kommunen även tar över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

De stora gröna containrarna kommer givetvis att stå kvar på återvinningsstationerna. Det är bara insamlingsansvaret som förändras.

Minska mängden förpackningar

Syftet med Fastighetsnära insamling är att öka återvinningen och på sikt minska mängden av förpackningar. Förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns.

Hemsortering ökar återvinningen

De sista villorna och fritidshusen runt om i Södertälje går nu över till att använda fyrfackskärl för hemsortering. Det är ett sätt att göra det lättare och enklare att sortera på hemmaplan utan att behöva åka i väg till en återvinningsstation.

Hemsortering har pågått under flera år i Södertälje. Runt om i Sverige ligger kommunerna i startgroparna för att införa hemsortering eller liknande lösningar enligt regeringsbeslutet.

Sortering i flerbostadshus

När det kommer till flerbostadshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för miljörum och sorteringsmöjligheter. Olika fastigheter har kommit olika långt, men fastighetsnära insamling för hushållen ska vara infört senast den 1 januari 2027.

Kommunens insamlings- och informationsansvar

Kommunen ansvarar inte bara för insamling. De har också ansvar för att informera hushållen om hur sortering av förpackningsavfall ska gå till. Södertäljeborna kommer att få löpande information om var insamlingsplatser finns.

De vanligaste förpackningsslagen, som papper, plast, metall och glas, ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på återvinningsstationer eller återvinningscentraler.'

Återvinning i alla dess former är en viktig och avgörande del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.