Södertälje hamn inlopp

EU-bidrag till förstudie om hållbara godstransporter

23-07-05 Södertälje Hamn

Södertälje Hamn och Södertälje kommun får 11 miljoner kronor i EU-bidrag för en förstudie som ska utreda möjligheterna att flytta godstransporter från väg till sjöfart och järnväg.

Möter framtida behov 

År 2030 ska Södertälje vara en klimatneutral kommun och ledande i Europa inom hållbara godstransporter. Nu har EU-fonden CEF (Connecting Europe Facility), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa beviljat ett bidrag på 11 miljoner kronor. 

- Att transportera gods sjövägen är ett hållbart alternativ, samtidigt som vi måste utveckla en infrastruktur för att möta framtida kundbehov. Den här satsningen säkerställer hamnens position som regionens godsnav även framöver, säger Måns Frostell, vd, Södertälje hamn.

Förstärkt kapacitet

Förstudien ska främst visa på möjligheter och kostnader för att förstärka kajens kapacitet för att ta emot mer gods, ansluta fartyg till ström på land och bygga en ny elektrifierad järnväg.

I ett andra steg handlar det bland annat om att titta på laddstationer för nationell godstrafik på E4 vid Södertälje Syd samt bygga Tvetalänken.