En kvinna som sitter i en soffa framför en dator och anteckningsbok

Årlig hyreshöjning lokaler och p-platser 2024

23-11-30 Telge Bostäder, Telge Fastigheter

Ett hyresavtal kan avtalas på två sätt när det gäller hyreshöjning. Antingen höjs din hyra årligen med en fast procent eller utifrån konsumentprisindex.

Procenthöjning

Har du en procenthöjning räknas den nya årshyran upp med det fasta procenttalet i ditt hyresavtal, till exempel 2 procent.

Indexhöjning

Har ditt hyresavtal en indexklausul så innebär det att hyran varje år höjs utifrån Konsumentprisindex (KPI) (scb.se). Konsumentprisindex är ett tal för den generella prisnivån i landet. Ökar index, ökar din hyra i samma takt.

Omvärldssituationen påverkar hyran

Den senaste åren har vi upplevt stora kostnadsökningar, rent generellt i samhället. Kostnadsläget påverkar även hyresnivåerna. Därför ser vi även i år betydande hyreshöjningar jämfört med innan inflationen.

Hyran justeras enligt avtal från och med 1 januari 2024. I år ligger indexhöjningen på runt 6,5 procent. Det är en hög höjning som beror på omvärldssituationen.

Syns på hyresavin

Du som hyr en lokal och parkering av oss kommer att se höjningen på din hyresavi för januari.

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-550 221 00. Fråga efter din förvaltare.