Två ungdomar som spelar tv-spel

Nu byter vi ut 13 000 kundnoder

22-01-31 Telge Nät

Nu startar arbetet med att byta ut cirka 13 000 kundnoder i hem där nuvarande kundnod har nått sin tekniska livslängd.

Surfa snabbare och mer stabilt

Den nya kundnoden gör det möjligt att surfa med högre hastighet, en investering för ett fortsatt attraktivt och stabilt nät med hög driftsäkerhet.

När byter vi din kundnod?

Här hittar du mer information om kundnodsbytet och kan se vår preliminära tidplan.